برنامه لایو به مناسب روز جهانی زندگی مشترک در صلح

 

اطلاعیه لایو 20

برنامه لایو به مناسب روز جهانی زندگی مشترک در صلح
روز دوشنبه ۱۶ می ۲۰۲۲ ساعت ۹ شب به وقت ایران (۱۲:۳۰ ظهر به وقت تورنتو) از کانال رسمی یوتیوب محمدعلی طاهری

معارفه صلح طاهری

 

معارفه

سازمان صلح طاهری در تاریخ 1400/1/1 خورشیدی توسط محمدعلی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی حلقه» و کاشف نظریه‌ی میدان‌های شعوری و کاربرد عملی آن‌ها در عرصه‌های گوناگون، از جمله دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی تاسیس گردید، تا در کنار پیشنهادات و برنامه‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها برای بهتر شدن شرایط نابسامان این سیاره‌ی خاکی بتواند گام‌های موثر عملی و نظری بردارد.

تاریخچه بنیاد صلح

 

تاریخچه

به نام خدا

با استعانت از خداوند متعال: در اولین روز بهار خجسته که طبیعت با همه جلوه‌گری هایش پیامِ شدن، بودن و زندگی را بر دل‌های بیدار و آگاه می نویسد؛ همچنین در اولین روز آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی، تاسیس «بنیاد صلح طاهری» اعلام می‌گردد.

مهم‌ترین راه تحقق این هدف متعالی و سرلوحه‌ی حرکت این بنیاد، گسترش معرفت جویی خواهد بود. اعتقاد راهبردی این بنیاد بر این اصل استوار است که تا انسان به فلسفه وجودی خود بر روی کره زمین پی نبرد و معنایی برای بودن خود در این جا و مفهومی برای زندگی پیدا نکند، همواره هدف دنیا را صرفا تلاش برای  تنازع بقا دانسته و توجیه بیهوده و پوچی برای انحصار طلبی بیشتر، قدرت طلبی گسترده تر و…

سخن بنیانگذار

 

سخن

سازمان صلح طاهری در تاریخ 1400/1/1 خورشیدی توسط محمدعلی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی حلقه» و کاشف نظریه‌ی میدان‌های شعوری و کاربرد عملی آن‌ها در عرصه‌های گوناگون، از جمله دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی تاسیس گردید، تا در کنار پیشنهادات و برنامه‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها برای بهتر شدن شرایط نابسامان این سیاره‌ی خاکی بتواند گام‌های موثر عملی و نظری بردارد.
در این دیدگاه انسان باید بینش خود را ارتقاء دهد و خانه خود را تنها در حد شهر و کشور خود نبیند؛ او در زمین سکنی گزیده و زمین متعلق به همه است و اگر در خطر قرار بگیرد صرف نظر از این که متعلق به کدام سرزمین باشد، همه افراد آسیب خواهند دید، درست مانند کشتی و سرنشینان آن. در یک نگاه متعالی‌تر(Interuniversalism) انسان متعلق به کیهان (هستی) است، طی هزاران سال از نظر شناخت خود و جایگاهش در هستی و ارزش استثنایی خود نسبت به سایر مخلوقات به عنوان خالق «معنی» و خالق «ارزش» غفلت نموده و نه تنها از این نظر رشد و ترقی نداشته بلکه در حال تجربه انحطاط همه جانبه و نهایت سقوط خود می باشد. به عبارتی دیگر انسان از هویت اصلی خود عقب مانده است و حتی نتوانسته جایگاه خود را بر روی سیاره‌ای که مانند یک کشتیِ امن، او را بر روی اقیانوس با عظمت کیهان به سلامت حفظ نموده، پیدا کند.
این سایت در چارچوب نظریات بنیانگذار در عرصه‌ی صلح پایدار، حقوق بشر، حمایت از محیط زیست، و دیگر اهداف متعالی بشری فعالیت خود را آغاز نموده است، تا بتواند با یاری پروردگار گامهایی استوار در این راستا بردارد.

تاریخچه بنیاد صلح

به نام خدا

با استعانت از خداوند متعال: در اولین روز بهار خجسته که طبیعت با همه جلوه‌گری هایش پیامِ شدن، بودن و زندگی را بر دل‌های بیدار و آگاه می نویسد؛ همچنین در اولین روز آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی، تاسیس«بنیاد صلح طاهری» اعلام می‌گردد.

مهم‌ترین راه تحقق این هدف متعالی و سرلوحهء حرکت این بنیاد، گسترش معرفت جویی خواهد بود.اعتقاد راهبردی این بنیاد براین اصل استوار است که تا انسان به فلسفه وجودی خود بر روی کره زمین پی نبرد و معنایی برای بودن خود در این جا و مفهومی برای زندگی پیدا نکند، همواره هدف دنیا را صرفا تلاش برای  تنازع بقا دانسته و توجیه بیهوده و پوچی برای انحصار طلبی بیشتر، قدرت طلبی گسترده تر و…

در این رابطه «اینتریونیورسالیزم» رونمایی میشود تا حاصل این پیام باشد که زمین متعلق به همه انسان هاست و برای حفظ آن از هرگونه جنگ و خونریزی، تخریب طبیعت و آلودگی محیط زیست، بی خانمان شدن و کوچ انسان‌ها بواسطه ظلم و ستم ناشی از جنگ و ناامنی (عاملی برای متوقف شدن آبادی و رسیدگی به طبیعت و در نتیجه تخریب آن) و… اجتناب باید کرد. بشریت در این برهه حساس، از هیچ کوششی فرو گذار نکند.

همچنین در این راستا، با درک فلسفه «مقام صالح» مبنی برصلح با خدا، صلح با طبیعت، صلح با خود، صلح با دیگران، نیز تلاشی مضاعف برای گسترش صلح در جهان به‌عمل خواهد آمد.

 به امید گسترش جهانی

 محمدعلی طاهری

تورنتو: 2021/Mar/21 میلادی

مصادف با ۱۴۰۰/۱/۱ خورشیدی

 

In the name of God

With the help of God Almighty: On the first day of the blessed spring, nature, with all its manifestations, writes the message of becoming, being and life on awakened and conscious hearts; Also, on the first day of the beginning of the 15th century AH, the establishment of the “Taheri Peace Foundation” will be announced.

The most important way to achieve this transcendent goal and the main goal of this foundation will be the expansion of epistemology. The strategic belief of this foundation is based on the principle that until man realizes his philosophy of existence on earth and a meaning for being here does not find a meaning for being on the planet and a meaning for life, he always considers the goal of the world to be merely an attempt to struggle for survival, and a useless and absurd justification for more monopoly, wider power-seeking, and so on.

In this regard, “Interuniversalism” is unveiled to be the result of the message that the earth belongs to all human beings and to protect it from any war and bloodshed, destruction of nature and environmental pollution, homelessness and migration of human beings due to war oppression. And insecurity (a factor to stop the settlement and care for nature and thus its destruction) and … should be avoided. At this critical time, humanity should make every effort.

In this regard, by understanding the philosophy of the “righteous authority” based on peace with God, peace with nature, peace with oneself, peace with others, a redoubled effort will be made to spread peace in the world.

Hoping for global expansion

Mohamad Ali Taheri

Toronto: 2021 / Mar / 21 .ad coincides with 1400/1/1 solar